تاريخ : سه شنبه چهاردهم شهریور ۱۳۹۱ | 19:31 | نویسنده : عاشقان فرهاد مهراد
             

یه شب مهتاب ماه می‌آد تو خواب

منو می‌بره کوچه به کوچه

باغ انگوری باغ آلوچه،

دره به دره صحرا به صحرا،

اون جا که شبا پشت بیشه‌ها

یه پری می‌آد ترسون و لرزون

پاشو می‌ذاره تو آب چشمه

شونه‌می‌کنه موی پریشون...

*

یه شب مهتاب ماه می‌آد تو خواب

منو می‌بره ته اون دره

.........

حجم:  ۴.۱۸ مگابایت

دانلود کنیدپیچک